Medlemmer

 • AC Eltekniq
 • Beboerforeningen Trækvarteret
 • Bollerup Jensen A/S
 • Dansk Handicapforbund RKSK
 • EDC Skjern & Tarm
 • Handelsforeningen www
 • HS Tarm A/S
 • Kunstforum 6880 www
 • Markedsdage i Tarm
 • Mejeriet www
 • Nybolig Tarm
 • Ringkjøbing Landbobank
 • Scleroseforeningens lokalafdeling Ringkøbing-Skjern www
 • Seniorgården (Aktivitet Syd)
 • Skjern-Tarm Håndværker & Industriforening
 • Stark Skjern
 • Tarm Badmintonklub
 • Tarm Bibliotek www
 • Tarm Idrætscenter www
 • Tarm og Omegns Havekreds
 • Tarms almennyttige ejendomsforening/FDB Furniture Station
 • Tarm-Skjern Svømmeklub www
 • Tarm skolebestyrelse www
 • Tarm Tennisklub www
 • Tarm Udviklingsforum www
 • TFGF www
 • TIF www
 • Tvillingebyerne
 • Tømmergårdens Tandlæger
 • VGT
 • Ådalens Grundejerforening

Vil din Forening/Virksomhed også have indflydelse, så meld jer ind i Tarm Lokalråd.

Bestyrelsen 2018

Bestyrelsen 2017

 • Formand: Gunnar Thorup
 • Næstformand: Karsten Jessen
 • Sekretær: Mette Risvig Preddey

Bestyrelsen 2016

 • Formand: Jesper Lærke
 • Næstformand: Gunnar Thorup
 • Sekretær: Mette Risvig Preddey

§3 ”Medlemmer” og sammensætning

 

3.1. Rådet består af formænd/-kvinder for byens foreninger (eller stedfortrædere for disse) og repræsentanter for virksomheder i lokalområdet – eneste krav er, at der er demokratisk valg til foreningernes bestyrelse og at foreningerne ikke er politiske. Repræsentanter udpeget af virksomhederne deltager med samme rettigheder som foreningsvalgte.

Medlemskredsen udskiftes løbende, efterhånden som der er nyvalg til formandsposterne i de respektive foreninger. Ny formand for en forening indtræder i rådet i dets første møde efter formandens tiltrædelse.

Foreninger, der også har medlemmer udenfor Tarm by, f.eks. Skjern Tarm Industri- og håndværkerforening, repræsenteres ved et medlem, der er hjemhørende i Tarm by.

3.2. Rådet vælger på det første møde hvert kalenderår formand, næstformand og sekretær samt formænd for evt. nedsatte udvalg/arbejdsgrupper. På dette årets første møde fastlægges ligeledes mødeplanen for resten af året samt første møde næste år.

3.2. De i byen valgte medlemmer af Ringkøbing-Skjern kommunalbestyrelse deltager i møderne som observatører.

3.3. Næstformænd for foreningerne og øvrige borgere i byen kan ligeledes deltage i møderne som observatører.

Uddrag fra Tarm Lokalråds vedtægter:

Tilmeld