Dagsorden

Tid: kl 19.00 torsdag 21. februar 2019 
Sted: Tarm Idrætscenter

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (markeret gul på Udviklingsplanen/Aktivitetslisten)

3. Indkomne forslag/ansøgninger

– Ansøgning fra TUF om 30.000kr til 5 stk. pop-up hytter (se bilag)

– Nedsættelse af indstillingsudvalg på 5 personer/Centerbymidler v. Martinus Markussen

– Opdatering på Danmark Dejligst Festival – Tarm 2020, dato ukendt

4. Valg af ny bestyrelse. Ud fra et ønske om, at nye kræfter kommer til, ønsker de tre nuværende medlemmer ikke genvalg.

5. Gennemgang af punkterne på Udviklingsplanen/Aktivitetslisten

6. Gensidig orientering fra de deltagende foreninger/virksomheder

7. Orientering fra de deltagende byrådsmedlemmer

8. Evt.

Har jeres forening/virksomhed forslag, som skal tages op på mødet, så kontakt os herom senest mandag inden mødet.

De enkelte beslutninger fra sidste møde kan ses under punkterne på Udviklingsplanen/Aktivitetslisten på hjemmesiden.

Tilmelding/afbud på metterisvig@hotmail.com

Formand – Gunnar Thorup
Næstformand – Karsten Jessen
Sekretær – Mette Preddey

 

BILAG 

Tilmeld