Tarm Lokalråd

Tilmeld

Gratis medlemskab

Tarm Lokalråd

Tarm Lokalråd er pr. 21. februar 2019 lagt sammen med Tarm Udviklingsforum.

Tarm Lokalråd blev stiftet 27. januar 2016, som en paraplyorganisation for alle Tarms foreninger. Rådet blev siden udvidet til også at omfatte virksomheder i lokalområdet.

Tarm Lokalråd havde til formål at understøtte og formidle et godt samarbejde mellem alle foreninger og virksomheder i Tarm by og medvirke til at udvikle Tarm som et godt sted at arbejde, bo og leve.

Lokalrådet var det officielle bindeled mellem borgere og kommune og kan bakke op om forelagte ansøgninger og planer fra medlemsforeninger og virksomheder samt være høringspartner for kommunale planer og aktiviteter med betydning for byens udvikling.

Mødeplan

Dato Tid Sted
Næste gang vi mødes vil det være TUF som inviterer  dagsorden

 

AFHOLDTE MØDER:

Dato Tid Sted Mødetype Tilstede
21/02/19 19.00 Tarm Idrætscenter Afsluttende møde Tilstede >>
29/11/18 19.00 Tarm Idrætscenter Lokalrådsmøde Tilstede >>
30/08/18 19.00 Hallen Lokalrådsmøde Tilstede >>
12/04/18 19.00 Hallen Lokalrådsmøde Tilstede >>
22/2/18 19.00 Hallen Årets første møde Tilstede >>
07/12/17 19.00 Hallen Lokalrådsmøde Tilstede >>
12/10/17 19.00 Hallen Lokalrådsmøde Tilstede >>
17/08/17 19.00 Hallen Lokalrådsmøde Tilstede >>
18/04/17 19.00 Hallen Årets første møde Tilstede >>
26/10/16 19.00 Hallen Lokalrådsmøde Tilstede >>
06/09/16 19.00 Gunnar Thorup Lokalrådsmøde Tilstede >>
20/04/16 19.00 Mejeriet Lokalrådsmøde Tilstede >>
27/01/16 19.00 Hallen Stiftende møde Tilstede >>

En fremtidssikret by i Naturens Rige

Ovenstående er visionen bag Udviklingsplanen for Tarm By, som er udfærdiget af foreningerne i Tarm Lokalråd. I arbejdet med udviklingsplanen har vi taget udgangspunkt i borgernes ønsker og behov, samt i fremtidsforskning og anbefalinger fra blandt andet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters udgivelse fra maj 2015; ”Nye Billeder på Provinsbyerne”.

Vi har forholdt os til dén virkelighed vi står i nu – men ligeså vigtigt, har vi forholdt os til den virkelighed vi og byen vil stå i om 20 – måske endda 30 – år. Vi lukker ikke øjnene for udviklingen på blandt andet internetområdet og indflydelsen dette har på handlen i byen, men vælger at acceptere og være proaktive fremfor at lade stagnere.

Se Byrådets bemærkninger

Storegade

Tarms indfaldsveje, banestrækning samt ISÆR hovedgaden er dét som gæster, turister og potentielle tilflyttere først ser og bedømmer byen på. Derfor er disse områder og især Storegade det helt afgørende fokusområde i Tarm Lokalråds udviklingsplan.


Vi ønsker en Storegade:

 • som spiller op til kommunens overordnede vision ”NATURENS RIGE”
 • der udstråler fremtid og udvikling gennem nye funktioner
 • hvor alle ejendomme er i drift med butikker, liberalt erhverv eller boliger i gadeplan
 • uden tomme, forladte eller forfaldne ejendomme, som detailhandelsudviklingen har overhalet
 • præget af tidernes mangfoldige bygningsarkitektur
 • som på smuk vis tilpasser sig nutiden med arkitektonisk respekt for ejendommenes oprindelige arkitektur
 • præget af det grønne som en parkgade
 • med facadebeplantning og grønne fortove foran de nye, smukke hvide husfacader
 • med moderne vejbelægning
 • hvor trafik og mennesker er styret af naturen som vejviser
 • hvor planterne ”spiser” CO2’en (CO2 neutral bygade)
 • der udstråler stil og klasse og som derved giver Tarm sit helt eget unikke udtryk
 • hvor kunst og ophold indgår som det afgørende element i bybilledet
 • med rolige oplevelser til glæde for gæster og borgere
 • der er et sted, hvor jeg gerne vil bo og opleve
 • der er en gade, hvor mennesket dominerer mere end bilerne

Handelscentrum vs. Bycentrum

Tarms handelscentrum er ikke længere at finde i midtbyen, men er derimod detailhandelsområdet ved rundkørslen i Tarm Nord. Vi ønsker at understøtte denne, ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters helt naturlige, udvikling i stedet for at holde fast i forældede/romantiske tanker om, at bymidten i Storegade er stedet, hvor handlen fortsat vil udvikle sig.

På forkant med fremtiden

Lokalrådet ønsker at være på forkant med fremtiden og er meget uforstående overfor anbefalingerne i kommunens Detailhandelsplan, som går direkte imod anbefalingerne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:

Uddrag fra kommunens Detailhandelsplan fra 2015

 

Udviklingsplan for Tarm by

Se Udviklingsplanen for oversigt over Lokalrådets gennemførte og igangværende projekter.

Kontakt bestyrelsen med spørgsmål eller hvis I ønsker, at vi skal tage et specifikt emne op på næste Lokalrådsmøde:

 • Formand Gunnar Thorup kontakt
 • Næstformand/kasserer Karsten Jessen kontakt
 • Sekretær/webmaster Mette Risvig Preddey kontakt